Rekrutacja

Informacji dotyczących rekrutacji udziela
Komisja Rekrutacyjna
Katedry Italianistyki
Warszawa ul.Oboźna 8 s.308
Tel. 22 55-21-300

Filologia włoska
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Biuro ds. Rekrutacji UW

Rekrutacja