Rekrutacja

Informacji dotyczących rekrutacji udziela
Komisja Rekrutacyjna
Katedry Italianistyki
Warszawa ul.Oboźna 8 s.121
Tel. 22 55-21-300

Uprzejmie, choć stanowczo, informujemy o zasadach zachowania reżimu sanitarnego.

  1. Przy wejściu do sali kandydat (albo osoba upoważniona do złożenia dokumentów lub osoba wspomagająca kandydata) powinien poinformować komisję rekrutacyjną, że choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie komisji rekrutacyjnej muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego kandydata jako objawów „niepokojących”.
  2. Kandydaci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkiem komisji rekrutacyjnej, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po złożeniu dokumentów, niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a także do zachowania odpowiedniego dystansu od innych kandydatów po złożeniu dokumentów.
  3. W przypadku konieczności uzupełnienia podpisów podczas składania dokumentów kandydat korzysta z własnego długopisu. Kandydaci nie mogą pożyczać długopisów od innych kandydatów.
  4. Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w kserokopie matury i innych dokumentów, których zgodność z oryginałem poświadcza komisja rekrutacyjna.
Filologia włoska
Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Studia drugiego stopnia (magisterskie)
Przeniesienia

Biuro ds. Rekrutacji UW

Rekrutacja