Kontakt

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Oboźna 8 pok. 310

00-332 Warszawa

tel/fax 22 55 21 300

e-mail: italianistyka.wn@uw.edu.pl