Władze

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Hanna Serkowska/em>
W roku akademickim 2018/19 Urlop naukowy


p.o. Kierownika Katedry
dr Joanna Szymanowska

Dyżury:

piątek 10.15-11.15, Oboźna 8 s. 309
Po wcześniejszym umówieniu się e-mailem: jszymanowska@uw.edu.pl

 

Z-ca Kierownika ds. studenckich

dr Anna Porczyk

Dyżury:

wtorek 14:50-15:50 Oboźna 8 s. 309