Władze

Kierownik Katedry Italianistyki
prof. dr hab. Hanna Serkowska
Kontakt tylko e-mailem: hanna.serkowska@uw.edu.pl
Z-ca Kierownika Katedry Italianistyki

Kierownik Studiów