Władze

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Serkowska Hanna

Dyżury:

wtorek 15.00-16.00, Oboźna 8 s. 309

Po wcześniejszym umówieniu się

 

Z-ca Kierownika ds. studenckich

dr Anna Porczyk

wtorek 10:00-11:00 Oboźna 8 s. 309