Erasmus+

Erasmusplus_logoW ramach programu Erasmus+ Katedra Italianistyki współpracuje z licznymi uczelniami w krajach Unii Europejskiej. Już po pierwszym roku studiów można ubiegać się o wyjazd na studia do jednego z tych ośrodków akademickich.

Dzięki obowiazującemu systemowi punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) uzyskane zalicznia i egzaminy zdane za granicą są uznawane przez jednostkę macierzystą.

B_logoJest to okazja, by skonfrontować i pogłębić własną wiedzę oraz poznać nowy kraj i jego kulturę.


Lista Ośrodków studenci 2020-2021

Procedura aplikacyjna ERASMUS+ 2020-2021

Wewnętrzny formularz zgłoszeniowy ERASMUS+ 2020-2021

 
Ogólne zasady dotyczące kwalifikacji studentów UW na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą:
http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2020-2021/

Informacje dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich w ramach programu Erasmus+ dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą:
http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/