Erasmus+

Erasmusplus_logoW ramach programu Erasmus+ Katedra Italianistyki współpracuje z licznymi uczelniami w krajach Unii Europejskiej. Już po pierwszym roku studiów można ubiegać się o wyjazd na studia do jednego z tych ośrodków akademickich.

Dzięki obowiazującemu systemowi punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) uzyskane zalicznia i egzaminy zdane za granicą są uznawane przez jednostkę macierzystą.

B_logoJest to okazja, by skonfrontować i pogłębić własną wiedzę oraz poznać nowy kraj i jego kulturę.


Lista Ośrodków studenci 2018-19

Procedura aplikacyjna ERASMUS+ 2018-2019

Wewnętrzny formularz zgłoszeniowy ERASMUS+ 2018 2019