Katedra

Katedra Italianistyki jest częścią Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku Wydział zajął I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika edukacyjnego Perspektywy 2015 w kategorii filologie, języki obce i językoznawstwo.
Katedra szczyci się ponad trzydziestoletnią tradycją badań naukowych i dydaktyki w zakresie języka i kultury Włoch. Współpracuje z Ambasadą Włoch i Włoskim Instytutem Kultury. W ramach programu Erasmus współpracuje z przeszło 50 uniwersytetami w różnych krajach europejskich. Kadra zatrudniona w Katedrze Italianistyki, oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, pracuje także jako tłumacze literatury, tłumacze przysięgli, redaktorzy periodyków, recenzenci filmowi, rzeczoznawcy MENiS.