KOMUNIKAT KIEROWNIKA KATEDRY ITALIANISTYKI
Dodano: 12.03.2020

W związku z zarządzaniem nr 50 Rektora UW z dnia 10.03.2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

przekazujemy aktualne informacje i rozporządzenia:

  1. Do dnia 19.03. zostanie opublikowana lista zajęć prowadzonych zdalnie w naszej Jednostce.
  2. Od dnia 23.03 ruszają zajęcia prowadzone zdalnie.
  3. Samorząd Studentów UW przekazał w dniu 12.03 informację o decyzji MNiSW odnośnie do przedłużenia ważności legitymacji studenckich do dnia 31.05.2020.
  4. Dyżury pracowników również ulegają zawieszeniu. Proszę kontaktować się z prowadzącymi drogą mailową.