BHP
Dodano: 24.10.2019

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Przedmiot BHP jest prowadzony tylko w formie zdalnej, na platformie kampus.uw.edu.pl

Kończy się testem, który należy wykonać:

– semestr zimowy – od 4 listopada do 9 lutego

– semestr letni – od 28 lutego do 5 kwietnia

W przypadku niezaliczenia, powtarzanie przedmiotu będzie miało miejsce w dniach 31 sierpnia-15 września, za opłatą wynoszącą 200 zł.

Do szkolenia zobowiązanie są wszyscy studenci, którzy nie odbyli go jeszcze, a także wszyscy ci, którzy odbyli go przed rokiem 2015/2016.