29 września 2015
Bardzo proszę, o jak najszybsze, najpóźniej do 30 września, zarejestrowanie się na lektorat z wybranego przez Państwa języka.
24 września 2015
24 września w Libreria Borgopò w Turynie odbędzie się prezentacja tomu "Morante la luminosa", opublikowanego przez Società Italiana delle Letterate. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Hanna Serkowska.
15 września 2015
Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia