22 czerwca 2017
Egzamin z Panem Leszkiem Kazana 23.06 godz. 13.00
12 czerwca 2017
Rozpoczęcie rejestracji 18.06.
9 czerwca 2017
Studia stacjonarne i niestacjonarne - języki