5 czerwca 2020
Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 czerwca 2020r. ...; Terminy egzaminów w Katedrze Italianistyki
2 czerwca 2020
Rejestracji "Bezpośredniej - na przedmioty i do grup" w Katedrze Italianistyki
1 czerwca 2020
Zaliczenia z PNJW dla I i II roku