25 maja 2018
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyznaczeniem 1 czerwca 2018 r. przez JM Rektora dniem wolnym dla pracowników UW niebędących nauczycielami akademickimi (Monitor UW z 2017 r. poz. 297), Dziekan zarządziła w tym dniu odwołanie zajęć dydaktycznych dla studentów na Wydziale Neofilologii.
17 maja 2018
Religioni letterarie Lo spazio della religione nella letteratura italiana: 1989-2017
8 maja 2018
Koło Kultury Włoskiej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie przekładowym.