Studia doktoranckie

Katedra Italianistyki prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia oraz ich programu znaleźć można na stronach
Studium Doktoranckiego