Sprawy socjalne

Uprzejmie informujemy że, koordynatorem ds. stypendiów socjalnych na Wydziale Neofilologii jest p. Ewa Janukowicz
Dane kontaktowe
Mail: stypendiasocjalne.neofilologia@uw.edu.pl
Tel. 22 55 260 95

Regulaminy dot. spraw socjalnych

http://www.oks.uw.edu.pl/

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej o niepełnosprawności należy składać w Biurze Osób Niepełnosprawnych.