Sprawy socjalne

Regulaminy dot. spraw socjalnych

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019

STYPENDIUM SOCJALNE – wniosek (wygenerowany w systemie USOSweb) o stypendium socjalne wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Sekretariacie do 10 pażdziernika (wypłata stypendium w listopadzie, za październik i listopad.). Wnioski można także składać do 10 każdego miesiąca.

Wnioski można przesyłać pocztą. Wykazu załączników potrzebnych do wniosku należy szukać w Regulaminach dot. spraw socjalnych.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem komisji lekarskiej o niepełnosprawności należy składać w Biurze Osób Niepełnosprawnych, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. 22-55-20-277.

ZAPOMOGI – jednorazowa zapomoga przyznawana jest studentowi w konkretnym przypadku losowym (udokumentowanym) takim jak: choroba, kradzież, śmierć członka rodziny. O zapomogę można wystąpić tylko jeden raz w semestrze. Wniosek o przyznanie zapomogi można kierować do komisji stypendialnej do 10 każdego miesiąca.

Poradnik dla osób, które wnioskują o akademik

Krótka informacja o dostępnych stypendiach