Prace dyplomowe

 1. Na dwa tygodnie przed obroną do Sekretariatu Katedry należy dostarczyć:
  • egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie
 2. Po złożeniu pracy w Sekretariacie student wprowadza do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim oraz ładuje plik z pracą w formacje .pdf (maks. 25 MB)
  APD krok po kroku

  • krok 1. zaloguj się w APD https://apd.uw.edu.pl (login: PESEL, hasło: używane przy logowaniu do USOSweb) – ukaże się indywidualna strona studenta z wyszczególnionymi zadaniami (tabela MOJE ZADANIA). Uwaga, zadania studenta zostaną wygenerowane w APD do trzech dni roboczych od czasu złożenia pracy w sekcji.
  • krok 2. kliknij na temat swojej pracy dyplomowej – ukaże się strona „Szczegóły dyplomu”. Widoczne będą trzy okna z możliwością edycji, w których należy wprowadzić odpowiednio: temat pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe a następnie wybrać opcję „Zapisz”.
   Uwaga, przy wypełnianiu poszczególnych pól edycji należy szczególnie uważać przy wklejaniu gotowego tekstu z innego edytora np. Word’a, ponieważ system nie czyta w ten sposób wprowadzonych znaków specjalnych.
  • krok 3. przygotuj plik z pracą wg następujących wymagań:
   a. format pliku  PDF
   b. nazwa pliku :
   3321-MGR-FL-IT-PESEL studenta.pdf (dla prac magisterskich)
   3321-LIC-FL-IT-PESEL studenta.pdf (dla prac licencjackich)
  • krok 4. po zapisaniu zmian w „Szczegółach dyplomu” należy załadować plik z pracą. W tym celu wybierz przycisk „Przeglądaj”, który pozwoli wskazać uprzednio zapisany na twoim komputerze plik z pracą, a następnie naciśnij przycisk „Wyślij”
  • krok 5. Po przesłaniu pliku do APD, wybierz opcję „Wysłano wszystkie pliki”. Spowoduje to przekazanie pracy na stronę ADP promotora. O przesłaniu pracy należy powiadomić promotora
  • krok 6. Skontroluj czy promotor zatwierdził pracę w APD. W przypadku przesłania pracy do poprawki na twoim koncie APD ponownie ukaże się zadanie: „Wprowadź szczegóły pracy”. Należy wtedy wprowadzić uzgodnione z promotorem korekty powtarzając kroki od 1 do 5.
 3. Przed obroną należy złożyć dokumenty wymagane do wyrobienia dyplomu

DOKUMENTY DO WYROBIENIA DYPLOMU

 • dyplom – wersja polska
  1. 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm)
  2. opłata 60 PLN (wpłata na indywidualne konto)
 • dyplom – wersja z dodatkowym odpisem w j. angielskim
  1. 5 zdjęć (4,5 cm x 6,5 cm)
  2. opłata 100 PLN (wpłata na indywidualne konto)

Pierwsze trzy strony pracy dyplomowej (WZÓR).pdf