Opłaty

 


KATEDRA ITALIANISTYKI
kierunek: filologia włoska

I. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość
opłaty
Studia niestacjonarne – wieczorowe :
pierwszego stopnia – opłata za I rok studiów:

   opłata jednorazowa 7500 zł
   opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 7500 zł
            I rata 1875 zł
            II rata 1875 zł
            III rata 1875 zł
            IV rata 1875 zł
   opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym: 7600 zł
            I rata 850 zł
            II rata 850 zł
            III rata 850 zł
            IV rata 850 zł
            V rata 850 zł
            VI rata 850 zł
            VII rata 850 zł
            VIII rata 850 zł
            IX rata 800 zł
Studia niestacjonarne – wieczorowe :
pierwszego stopnia – opłata za II rok studiów:

   opłata jednorazowa 7600 zł
   opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 7600 zł
            I rata 1900 zł
            II rata 1900 zł
            III rata 1900 zł
            IV rata 1900 zł
   opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym: 7700 zł
            I rata 860 zł
            II rata 860 zł
            III rata 860 zł
            IV rata 860 zł
            V rata 860 zł
            VI rata 860 zł
            VII rata 860 zł
            VIII rata 860 zł
            IX rata 820 zł
Studia niestacjonarne – wieczorowe :
pierwszego stopnia – opłata za III rok studiów:

   opłata jednorazowa 7700 zł
   opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 7700 zł
            I rata 1925 zł
            II rata 1925 zł
            III rata 1925 zł
            IV rata 1925 zł
   opłata w dziewięciu ratach – łącznie, w tym: 7700 zł
            I rata 860 zł
            II rata 860 zł
            III rata 860 zł
            IV rata 860 zł
            V rata 860 zł
            VI rata 860 zł
            VII rata 860 zł
            VIII rata 860 zł
            IX rata 820 zł
II. Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
powtarzanie semestru studiów suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 1300 zł
powtarzanie roku studiów suma opłat za każdy powtarzany przedmiot nie więcej jednak niż 2600 zł
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego ( 15 godz. ) 225 zł
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego ( 30 godz. ) 450 zł
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego ( 60 godz.) 900 zł
powtarzanie w całości przedmiotu PNJW 1400 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracydyplomowej przewidzainej w programie kształcenia – opłata za rok 520 zł
III. Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w §2 pkt 13 – 1 przedmiot (30 godz.) 300 zł
zajęcia nijeobięte planem studiów, na które student się zapisał, ale nie zaliczył – 1 przedmiot (30 godz.) 300 zł