Opłaty

 

KATEDRA ITALIANISTYKI

kierunek: filologia włoska

I. Tytuł opłaty – rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość
opłaty
Studia niestacjonarne – wieczorowe :
pierwszego stopnia – opłata za rok studiów:

   opłata jednorazowa 6500 zł
   opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6700 zł
            I rata 1675 zł
            II rata 1675 zł
            III rata 1675 zł
            IV rata 1675 zł
   opłata w dziesięciu ratach – łącznie, w tym: 6900 zł
            I rata 690 zł
            II rata 690 zł
            III rata 690 zł
            IV rata 690 zł
            V rata 690 zł
            VI rata 690 zł
            VII rata 690 zł
            VIII rata 690 zł
            IX rata 690 zł
            X rata 690 zł
II. Powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
powtarzanie semestru studiów 1300 zł
powtarzanie roku studiów 2600 zł
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego ( 10 godz. ) 225 zł
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego ( 30 godz. ) 450 zł
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego ( 60 godz.) 900 zł
powtarzanie w całości przedmiotu PNJW 1400 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze semestru 450 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego w wymiarze roku 900 zł
III. Zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w §2 pkt 9 – 1 przedmiot (30 godz.) 300 zł
zajęcia nijeobięte planem studiów, na które student się zapisał, ale nie zaliczył – 1 przedmiot (30 godz.) 300 zł