Studia

W Katedrze Italianistyki każdy może wybrać dogodną dla siebie formę studiów. Na I stopniu oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Na II stopniu tytuł magistra można uzyskać na studiach stacjonarnych. Na III stopniu proponujemy studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego. Prawie połowa studentów korzysta także z możliwości studiowania innego kierunku.