Maria Załęska

e-mail: m.zaleska@uw.edu.pl
Jednostka: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Stopień naukowy: doktor habilitowany
Stanowisko: adiunkt
Specjalność: Językoznawstwo (specjalizacja w zakresie retoryki, teorii argumentacji, pragmatyki i analizy dyskursu, zwłaszcza w odniesieniu do tekstów specjalistycznych)
Tematyka badań: Komunikowanie wiedzy (dyskurs naukowy, ekspercki, dydaktyczny, popularyzatorski, poradnikowy, pseudonaukowy; relacje między dyskursem naukowym i profesjonalnym a politycznym)
Teoria i metodologia nauki w kontekście komunikowania wiedzy specjalistycznej w tekstach (m.in. kwestie interdyscyplinarności, krytyki, wiarygodności)
Humor jako specyficzna forma komunikowania wiedzy i emocji (parodia, satyra, karykatura) Metodyka nauczania języka włoskiego (metody kreatywne; jakość nauczania)
Maria-Zaleska-publications ENG.pdf
KOD ORCID: orcid.org/0000-0003-2973-0173 USOS Profil neofilologia.wn.uw.edu.pl