Jolanta Dygul

e-mail: j.dygul@uw.edu.pl
Jednostka: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Stopień naukowy: doktor habilitowany
Stanowisko: adiunkt
Specjalność: dramaturgia włoska, literatura włoska XVIII wieku
Tematyka badań: teatr komediowy w XVIII wieku, XVIII-wieczna powieść teatralna, komedia dell’arte, autor-aktor

Bibliografia UW USOS Profil neofilologia.wn.uw.edu.pl
Działalność organizacyjno-administracyjna:
Pełnomocnik do spraw Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych
Komisja Programowa Katedry Italianistyki (pełnomocnik ds. programowych)
Komisja Finansowa Wydziału Neofilologii
Książki autorskie:
 • Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego (Warszawa 2012)
Redakcja prac zbiorowych:
 • Carlo Goldoni, Teatr komediowy (Gdańsk 2011).
 • Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie [Rerum vulgarium fragmenta], wstęp Piotr Salwa, wybór przekładów Jarosław Mikołajewski, komentarz pod red. Piotra Salwy, Jolanty Dygul, Marty Wojtkowskiej-Maksymik [et al.] (Gdańsk 2005)
Najważniejsze artykuły:
 • Tragedie Pier Paolo Pasoliniego, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok, Instytut Filologii Polskiej 2005, s. 945-950
 • Ladri di biciclette: manipolazione propagandistica, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, 88, Uniwersytet Paleckého w Ołomuńcu, 2006, s. 351-358
 • Il caso di Renata Viganò in Polonia, [w:] La figura femminile nella narrativa e nella drammaturgia europea del primo novecento, pod red. C. Bronowskiego, Wyd. UMK, Torun 2007, s.155-162
 • Zmysły poskromione: odmłodzony Pantalone we wczesnych komediach Goldoniego, [w:] W sidłach zmysłów, pod. Red. Ewy Małgorzaty Wierzbowskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 79-86.
 • Parateksty polskich przekładów z literatury włoskiej w czasach stalinowskich, Italica Wratislaviensia, n. 1, 2010, s. 80-92.
 • Komedia w komedii, czyli o metateatralności w siedemnastowiecznej dramaturgii włoskiej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, n. LIV, 2010, s. 41-67.
 • Dario Fo: twórca totalny, [w:] Literatura włoska w toku 2, pod red. Hanny Serkowskiej, WUW, Warszawa 2010, s. 167-187.
 • O charakterze szlachetnym i występnym: Molier Goldoniego, [w:] Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, pod red. Macieja Abramowicza i Pawła Matyaszewskiego, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 263-271.
 • Calderòn di Pier Paolo Pasolini: riflessione metateatrale, [w:] La Penisola Iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, Franco Cesati Editore, Firenze 2011, s. 459-467.
Członkostwo w organizacjach, radach redakcyjnych.
 • prowadzenie polskiej sekcji „Bibliografia Generale della Lingua e Letteratura Italiana”, wydawanej przez Salerno Editrice w Rzymie, pod red. prof. E. Malato; opracowanie haseł polskich (od roku 2000).
 • Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii – Acta Philologica (2006-2012)
Organizacja życia naukowego i działalność popularyzatorska

 • 2010-2012 – grant habilitacyjny „Metateatralność w dramaturgii Goldoniego”
 • 2010, 2011 – stypendium badawcze (badania nad XVIII-wiecznym teatrem weneckim) w Fundacji „Giorgio Cini”, Wenecja
 • 2009-2010 – American Academy in Rome, Mellon East-Central European Visiting Scholars award – (07.12.2009-01.03.2010), projekt badawczy:„The Reform of Italian Comedy’s Theatre: Carlo Goldoni and His Manifest of Art”
 • 2003-2005 – „Petrarca w Polsce – w 700-lecie urodzin” członek Zespołu redagującego i tłumaczącego Rerum vulgarium fragmenta Francesca Petrarki
Działalność organizacyjno-administracyjna

 • pełnomocnik do spraw Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych
 • Komisja Programowa Katedry Italianistyki (pełnomocnik ds. programowych)
 • Komisja Finansowa Wydziału Neofilologii
Działalność dydaktyczna

 • Historia teatru włoskiego (wykład)
 • Komedia włoska XVI-XVIII wiek (konwersatorium)
 • Literatura włoska XVII-XVIII wiek (konwersatorium)