Joanna Szymanowska

e-mail: jszymanowska@uw.edu.pl
Jednostka: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: starszy wykładowca
Specjalność: literaturoznawstwo
Tematyka badań: proza włoska pierwszej połowy XX wieku; włoska literatura fantastyczna; recepcja literatury włoskiej w Polsce; translatoryka

Bibliografia UW USOS Profil neofilologia.wn.uw.edu.pl
Działalność organizacyjno-administracyjna:
Kierownik Katedry Italianistyki ds. studenckich (2003-2009)
Koordynator programu mobilności studentów i doktorantów MOST (aktualnie)
wcześniej:
Pełnomocnik merytoryczny/koordynator ds. USOS w Katedrze Italianistyki
Pełnomocnik merytoryczny/koordynator ds. ECTS w Katedrze Italianistyki
Sekretarz Rady Wydziału Neofilologii
Udział w Komisjach UW:
Komisja ds. Finansów i Badań Naukowych
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
Komisja Programowa (opracowanie aktualnie obowiązującego programu studiów italianistycznych I i II stopnia oraz „Dokumentacji programu kształcenia”)
Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej w przewodach doktorskich (z jęz. włoskiego)
Wielokrotnie przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w Katedrze Italianistyki
Wielokrotnie sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w Katedrze Italianistyki
Wielokrotnie opiekun roku
Książki (autorstwo i redakcje):
 • „Centomila Pirandello: atti del convegno internazionale di studi pirandelliani svoltosi a Varsavia 22-24 aprile 2013” (wstęp i współredakcja tomu (Warszawa 2014).
 • „Savinio, Pirandello i inni. Szkice krytycznoloterackie” (Warszawa 2013).
 • „Autori, programmi, idee. Appunti sulla narrativa del Novecento” (Warszawa 2010).
 • „Polsko-włoski i włosko-polski słownik podstawowej terminologii literaturoznawczej” (Warszawa 2007).
 • „Historia literatury włoskiej XX wieku”, współautorka (Warszawa 2001).
 • Brumo Storni, Gramatyka języka włoskiego, Warszawa 1998 (przekład i opracowanie konfrontatywne).
 • Brumo Storni, Ćwiczenia gramatyczne z języka włoskiego, Warszawa 1998 (przekład i opracowanie konfrontatywne).
Ważniejsze artykuły:
 • „Reminiscenze arabe nelle „Novelle saracene” di Giuseppe Bonaviri” [w:] Pensées orientale et occidentale: influences et complémentarité, pod red. Katarzyny Dybeł, Anny Klimkiewicz, Moniki Świdy, Kraków 2012;
 • „Alberto Savinio biografo fantastico (appunti per una lettura di „Primo amore di Bombasto”)” [w:] Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all’Università di Varsavia, pod red. Hanny Serkowskiej, Warszawa 2012;
 • „La guerra civile di Spagna nella letteratura italiana” [w:] La penisola iberica e l’Italia: rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, pod red. M. Bastiaensen et al., Firenze 2011, str. 337-347.
 • „Refleksje na marginesie polskich przekładów „Trionfo della morte” Gabriela D’Annunzia” [w:] Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski, pod red. K. Biernackiej-Licznar i J. Łukaszewicz, Toruń 2010, str. 61-79.
 • „Tra ideologia è poesia. Le strutture spazio-temporali in „L’uomo e forte” di Corrado Alvaro e „Il palazzo e mille piani” di Jan Weiss” [w:] Ètudes romanes de Brno, nr 30, Brno 2009, s. 125-137
 • „Quando la storia diventa favola: i ricordi dal mondo scomparso in “Storie dell’Ottavo Distretto” e “L’elefante verde” di Giorgio e Nicola Pressburger e “La distruzione” di Piotr Szewc” [w:] Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Vol. III, Civiltà Italiana, Pubblicazioni dell’AIPI, 2009, s. 337-347.
  http://www.infoaipi.org/attion/ascoli_vol_3.pdf
 • „Triesteński paradygmat: tolerancja jako źródło wartości kulturowych” [w:] Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Łódź 2008, s. 181-191.
 • „Józef Wittlin: scritti sulla Grande Guerra” [w:] Scrittori in trincea. La letteratura e la Grande Guerra, a cura di F. Senardi, Roma 2008, s. 108-114.
 • „Tra la storia dipinta e il racconto visivo. Gli autoritratti pittorici e narrativi di Giorgio de Chirico” [w:] Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, pod red. M. Čale i in., Zagreb 2008, s. 303-312.
Członkostwo w organizacjach, radach redakcyjnych.
 • AISLLI (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana)
 • A.I.P.I (Associazione Internazionale professori d’Italiamo)
Organizacja życia naukowego:
 • Konferencja międzynarodowa „…centomila Pirandello”, 22-24.04.2013.
Działalność popularyzatorska:
 • Udział w audycjach radiowych poświęconych literaturze włoskiej (Polskie Radio, Program II, cykle „Biografie niezwykłe” (G. Guareschi) i „Czwartki poetyckie” (S. Quasimodo), wykłady na temat związków polsko-włoskich prowadzone na uniwersytetach włoskich .
Inne:
 • Wykłady na uniwersytetach w Pradze, Paryżu, Florencji, Sienie, Chieti-Pescara, Lecce, Bari, Udine, Ciudad Real.i in.
 • Wykłady na Kursach Certyfikacyjnych dla nauczycieli języka włoskiego organizowanych przez CODN/ORE pod patronatem MEN (2004, 2006, 2008/2009)
Ważniejsze przekłady z języka włoskiego:
 • Pietro Metastasio, Betulia wyzwolona, [w:] M. Niedźwiecka (red), Vratislavia cantans. (Wrocław 2013).
 • Nicola Giuvo, Akis, Galatea i Polifem, [w:] M. Niedźwiecka (red), Vratislavia cantans (Wrocław 2013).
 • Leonardo Sciascia, Stendhal i Sycylia, [w:] A. Tylusińska-Kowalska (red), Literacki pejzaż Sycylii (Warszawa 2011).
 • Umberto Eco, Od drzewa do labiryntu, [w:] Id., Od drzewa do labiryntu, Studia historyczne o znaku i interpretacji, Aletheia, Warszawa 2009. ss. 7-85.
 • Umberto Eco, Peirce i ikoniczność prymarna, [w:] Id., Od drzewa do labiryntu, Studia historyczne o znaku i interpretacji, Aletheia, Warszawa 2009. ss. 415-435.
 • Brumo Storni, Gramatyka języka włoskiego, Delta, Warszawa 1998, ss.182.
 • Amerigo Vespucci, Mundus Novus, [w:] Listy o odkryciu Ameryki (wstęp i przypisy. J. Kieniewicz), Novus Orbis, Gdańsk, 1995, ss. 68-80.
 • Pietro Metastasio, La Passione di Gesù Cristo Signor Nostro, „Wratislavia Cantans”, Wrocław, 1995.
 • Alvise da Ca’ da Mosto, Podróże do Afryki (wstęp i przypisy M. Tymowski), Novus Orbis, Gdańsk, 1994, ss. 85.
 • Antonio Pigafetta, Relacja z wyprawy Magellana dookoła świata, (wstęp i przypisy B. Nowak), Novus Orbis, Gdańsk, 1992, ss. 108.
 • Antonio Gramsci, Zeszyty filozoficzne, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa, 1991
Działalność dydaktyczna:
 • Literatura włoska od 1870 do 1970 (proseminarium i seminarium magisterskie)
 • Włoska literatura fantastyczna od połowy XIX do połowy XX w. (wykład monograficzny)
 • Alberto Savinio (wykład monograficzny)
 • Leonardo Sciascia (wykład monograficzny)
 • Traduttore traditore? Laboratorium analizy przekładów (konwersatorium)
 • Historia literatury włoskiej XIX w. (wykład)
 • Proza włoska XIX wieku (konwersatorium)
 • Proza włoska XX wieku (konwersatorium)
 • Poezja włoska XX wieku (konwersatorium)
 • problemy językowe w praktyce przekładowej (wykład)
 • Le avanguardie primonovecentesche in Italia e in Europa. Programmi e confronti (wykład monograficzny)
 • Strane storie: quadri che parlano, mostri e misteri nella narrativa italiana del XX secolo (wykład)
 • Literatura włoska na tle literatur europejskich (wykład)
 • Epika renesansowa: ″Orlando…″ i ″Gerusaleme…″ (konwersatorium)
 • Narodziny dwudziestowieczności. Czytanie Sveva i Pirandella (konwersatorium)
 • Dino Buzzati (konwersatorium)
 • Włoskie opowiadanie fantastyczne w XIX i XX w. (wykład)
 • Le citta di carta: portrety miast w literaturze włoskiej XX w. (proseminaium i seminarium magisterskie)
 • Alberto Moravia (konwersatorium)
 • Luigi Pirandello (konwersatorium)
 • Mondi ″veri″ mondi ″possibili″ mondi ″altri″: i luoghi della narrativa italiana tra l′Otto e il Novecento (wykład monograficzny)
 • Literatura włoska XX wieku – krótkie formy prozatorskie (proseminarium i seminarium magisterskie
 • Włochy w XIX i XX-wiecznej literaturze polskiej (wykład)
 • Opowiadania włoskie XX w. w przekładach polskich (konwersatorium)
 • II wojna światowa we włoskiej literaturze i filmie (konwersatorium)
 • Racconto italiano del Novecento (konwersatorium)
 • Poesia italiana del Novecento (konwersatorium)
 • Włoska proza fantastyczna XIX i XX wieku w perspektywie komparatystycznej (seminarium licencjackie)
 • Passeggiate novecentesche. Letture e approfondimenti. (wykład)
 • Mauro Bolognini między literaturą a filmem (konwersatorium)
 • Włoskie XX-wieczne programy i manifesty literackie (wykład monograficzny)