Hanna Serkowska

 
e-mail: hanna.serkowska@uw.edu.pl
Jednostka: Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Stopień naukowy: profesor
Stanowisko: profesor zwyczajny
Specjalność: Literaturoznawstwo, historia literatury włoskiej, teoria i krytyka literacka
Tematyka badań: Współczesna literatura włoska i komparatystyka literacka, historia literatury, studia kulturowe, reprezentacje starości w kulturze, historia w literaturze (problemy traumy, pamięci i post-pamięci, przepisywanie historii, historia wyparta), badania (post)kolonialne, filmowe adaptacje literatury, recepcja włoskiej kultury w Polsce.
Hanna Serkowska_short_CV_March 2020
Hanna Serkowska_CV_English_2020
KOD ORCID: orcid.org/0000-0001-6150-6185 USOS Profil neofilologia.wn.uw.edu.pl
Działalność organizacyjno-administracyjna:
Kierownik Katedry Italianistyki (2009-2020)
Książki autorskie:
 • Co z tą starością? O starości i chorobie w europejskiej literaturze i filmie (Toruń 2018)
 • Dopo il romanzo storico. La storia nella letteratura italiana del ’900 (Pesaro, Włochy 2012)
 • Rzecz o Elsie Morante (Kraków 2004)
 • Uscire da una camera delle favole. I romanzi di Elsa Morante (Kraków 2002)
 • Le radici medioevali di Federigo Tozzi (Warszawa 1994)
Redakcja prac zbiorowych:
 • Jeszcze raz o starości z chorobą. On Ageing and Illness, One More Time (Kraków 2019)
 • “Italianistica ieri e oggi” (Warszawa 2012)
 • “Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea” (Massa, Włochy, 2011)
 • „Literatura włoska w toku2” (Warszawa 2010)
 • „Tra storia e immaginazione: Gli scrittori ebrei di lingua italiana si raccontano” (Kraków 2008)
 • “Literatura włoska w toku. O wybranych współczesnych pisarzach Italii” (Wrocław 2006)
Najważniejsze artykuły:
 • Da illazioni a allucinazioni, ovvero sulla cecità nella storia nei romanzi a sfondo storico di Claudio Magris [w:] Réécritures de l’Histoire dans les romans de la postmodernité, red. Stefano Magni, Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence, s. 129-139.
 • “Arturo in the World of the ‘Pharisee Fathers’: Considerations on the Cinematic Adaptation of Arturo’s Island” w: Elsa Morante’s Politics of Writing: Rethinking Subjectivity, History and the Power of Art, ed. Stefania Lucamante. Fairleigh Dickinson University Press, 2014, s. 226-244.
 • ‘Le poesie scritte in forma di saggio’: Berardinelli poeta in incognito [w:] Lo scrittore invisibile. Alfonso Berardinelli recensito e intervistato. A cura di Angela Borghesi, Roma, Gaffi Editore, 2014, s. 517-520.
 • Le crepe nel ritratto polacco del Risorgimento: dall’identificazione idealizzante negli anni precedenti l’Unita d’Italia al successivo risentimento [w:] Il Risorgimento visto dagli altri, red. Matilde Dillone, Giulio Ferroni. Rzym, 2013, s. 295-307.
 • Giuseppe Dessi in Polonia (razem z Żakliną Wąs) [w:] Giuseppe Dessi tra traduzioni e edizioni. Una raccolta di saggi, red. Anna Dolfi , Florencja, 2013, s. 127-137.
 • What if. La storia coloniale italiana nel romanzo ucronico di Enrico Brizzi L’inattesa piega degli eventi [w:] «Esperienze Letterarie. Trimestrale di critica e di cultura», Pisa-Roma, Anno XXXVI/3, 2011, s. 83-100.
 • ‘Maledetta memoria, miserabile peregrinare’ e l’opera di Rosetta Loy [w:] «Compar(a)ison 1-2 (2004). An International Journal of Comparative Literature», red. Carlo Alberto Augieri i Niccolo Scaffai, 2009/2010, s. 179-186.
 • Allegorie del presente. Il caso di Bufalino, Camilleri, Consolo, Vassalli [w:] «Moderna. Semestrale di teoria e critica della letteratura», Pisa-Rzym, VIII, 1-2, 2006/2007, s. 251-269.
 • Oralita o stile? La trasmissione orale e le modalita narrative ne La Storia di Elsa Morante [w:] Orality and Literacy in Italian Culture, red. Marina Spunta, Michael Caesar, Oxford, 2006, s. 140-145.
 • The Mother’s Boy: Manuele, or The Last Portrait of Morante’s Androgyny [w:] Under Arturo’s Star: The Cultural Legacy of Elsa Morante, red. Sharon Wood, Stefania Lucamante , Purdue (USA), s. 184-214.
 • ‘Theatrum silvae’. Questioni di rappresentazione nel racconto di P. Capriolo [w:] Da Calvino agli ipertesti: prospettive della postmodernita nella letteratura italiana, red. Laura Rorato, Simona Storchi, Florencja, 2002, s. 193-204.
Członkostwo w stowarzyszeniach i sieciach badawczych

 • INTER@ – Centro di Studi Interlinguistici e Interculturali, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Neapol)
 • CAER – Centre Aixois d’Etudes Romane (Aix-en-Provence)
 • AIPI – Europejskie Stowarzyszenie Profesorów Italianistów
 • AAIS – American Association for Italian Studies
 • ICOIJL – International Conferences on Italia Jewish Literature; członek zarządu stowarzyszenia i sieci badawczo-konferencyjnej (obok: Harald Hendrix, Monica Jansen, Raniero Speelman – Holandia; Stefania Lucamante – USA; Mirna Cicioni i Laura Mincer – Włochy; Sophie Negri Dufour – Francja)
Udział w radzie naukowej czasopism krajowych i zagranicznych

 • Recenzent Annales Neophilologiarum nr 4 (2010) i nr 6 (2012). Szczecin (red. Prof. Kędzi-Klebeko)
 • Członek Rady Naukowej rocznika Levia gravia, Turyn. Red. Beatrice Manetti.
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika Italianistica. Rivista di letteratura italiana. Czasopismo grupy A. Pisa. Red. Alberto Casadei, Marcello Ciccuto, Davide De Camill.
Udział w Komisjach U.W.:

 • Komisja Finansowa
 • Komisja ds. Ocen Okresowych
 • Komisja Naukowa
 • W przeszłości także komisja wydawnicza Wydziału Neofilologii
 • Członek komisji egzaminacyjnej w przewodach doktorskich (z j. włoskiego)
 • Opiekun/koordynator jednostkowy ds. SFKZ, MISH, a później Makrokierunku
 • Wielokrotnie przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w jednostce.
Organizacja konferencji i sesji naukowych:

 • 14-15 grudnia 2012, Konferencja międzynarodowa z udziałem mówców z Polski, Włoch, Francji, USA, Czech, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii pt. “… questo Autore, letterariamente, non si sa da dove venga”? Modelli, debiti, fonti delle opere morantiane.” Convegno itinerante su Elsa Morante nel centenario della nascita. Venezia, Varsavia, (Venezia, 9 novembre 2012, Varsavia, 14-15 dicembre 2012) przy współpracy Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Centro Studi Famiglia Capponi di Firenze oraz Biblioteki Narodowej z Rzymie.
 • 13-14 kwietnia 2010, Konferencja rocznicowa poprzedzająca obchody 30-lecia istnienia warszawskiej Italianistyki (z udziałem italianistów włoskich i polskich).
 • 10-11 listopada 2009 „Fiction, Faction, Reality. Incontri, scambi, intrecci nella letteratura italiana dal 1990 ad oggi”. Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem referentów z: Włoch, Belgii, Holandii, Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Polski.
 • 29-30 stycznia 2007 “Lingua e Memoria. Scrittori Ebrei di Lingua Italiana”. Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem referentów z: Włoch, Belgii, Holandii, Francji, USA, Nowej Zelandii, Niemiec i Polski.
Organizacja konferencji – razem ze studentami studiow mgr:

 • 25 października 2013 „Secondo me, io ero contro. Faszyzm? Winni ini!” z udziałem studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz gości kraju (prof. Borejsza) a zagranicznych (Paolo Mieli [Milano], Marco Brunazzi [Bergamo/Torino], Marco Patricelli [Chieti/Pescara]).
Udział w 55 międzynarodowych konferencjach i 38 gościnnych wykładów zagranicznych (Antwerpia, Cosenza, Rzym, Florencja, Neapol, Turyn, Praga, Zurych, Saarbruecken, Macerata, Ciudad Real, Lecce, Paryż, Poczdam, Cagliari, Wenecja, Edynburg, Glasgow).
Działalność popularyzatorska – udział w programach RTV:

 • Program II PR – 26.02.2014 rozmowa o krytyce literackiej w Polsce i we Wloszech
 • TVN – 10.01.2009 – godz. 900 – Rozmowa o książce Roberto Saviano, Gomora – z Pawłem Piaseckim;
 • Program II PR – rozmowa o pisarzu Vincenzo Consolo – audycja „Wybieram dwójkę”, Aldony Kawałek. 27.02.2008, godz. 1600-1800.
 • Radio TOK FM – 4 marca 2007, 1900-1930 w Audycji Hanny Zielińskiej (1700-2000)- Kultura na Tydzień. Rozmowa o współczesnej literaturze włoskiej.
 • I program PR – 28.01.2007 – godz. 12-1300 Rozmowa o żydowskich pisarzach we włoskiej literaturze współczesnej w: Notatnik kulturalny Ewy Heine.
Nagrody i wyróżnienia, granty, stypendia naukowe:

 • Order Kawalera „Ordine della Stella d’Italia” (06.02.2014) przyznany przez Prezydenta Republiki Włoskiej, Giorgio Napolitano.
 • Grant NCN „Zagadka Sfinksa. Kulturowe reprezentacje starości” 2014-2017.
 • Premio Elsa Morante 2004 w kategorii “eseistyka”, 30.09.2004 za książkę habilitacyjną z pt. Uscire da una camera delle favole. I romanzi di Elsa Morante. Rabid. Kraków. 2002.
 • Visiting Grant Fellowship w NIAS (Ośrodku Badawczym Królewski Holenderskiej Akademii Nauk) w Wassenaar w Holandii w okresie od 01.04.2005-do 30.06.2005.
 • Włoski Grant badawczy CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) pobyt badawczy na Wydziale Literatury i Filozofii w Università degli Studi di Firenze: 01.07.2005-01.09.2005.
 • Włoski Grant badawczy CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) w okresie od 15.08 do 15.10.2004. Pobyt badawczy na Wydziale Filozofii Roma3 w Rzymie.
 • Grant KBN w okresie od 01.09.2000 do 28.02.2003.
 • Stypendia naukowe JM Rektora UW: w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Działalność dydaktyczna:

 • Zajęcia z praktycznej nauki języka prowadzone w USA w Oregon University (Eugene) i w Rutgers University (NJ) w latach 1986-1990 oraz na Wydziale Neofilologii UW od 1990 r.
 • Zajęcia językowe i wprowadzające do kultury Włoch; zajęcia z praktycznej nauki języka włoskiego, ćwiczenia z literatury, wykłady, seminaria, proseminaria, zajęcia kursowe i konwersatoryjne, m.in. z następujących przedmiotów:
  • zajęcia językowe na wszystkich poziomach;
  • zajęcia kursowe (ćwiczenia z Historii Literatury Włoch – okres od XVI do XVIII w.);
  • zajęcia kursowe (ćwiczenia z Historii Literatury Włoch – XX i XXI w.);
 • konwersatorium:
  • metodologia badań literaturoznawczych;
 • wykłady monograficzne i seminaria:
  • Federigo Tozzi i pisarze toskańscy XX w.;
  • Rzymscy artyści i pisarze 1945-1985;
  • Kanon historyczno-literacki a pisarze wykluczeni;
  • Historia pisarstwa kobiet włoskich (XIX i XX w.);
  • Twórczość Elsy Morante; Włoska powieść historyczna w XX wieku;
  • Historia w powieści a problemy przedstawienia, pamięci, traumy;
  • Historia literatury kobiecej we Włoszech w XX wieku
Przebieg kariery naukowej:

 • 19.12.2014 Tytułu profesora
 • Od 1 stycznia 2006 do 31.12.2010 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Italianistyki UW (od 01.01.2011 pracownik mianowany)
 • 1992-2005 – adiunkt w Katedrze Italianistyki UW
 • W 2003 roku uzyskała habilitację na podstawie pracy „Uscire da una camera delle favole” (ksiażka nagrodzona nagrodą Premio Elsa Morante we Włoszech w kategorii eseistyka, 2004r.)
 • Od 1991 zatrudniona na stanowisku asystenta w U.W.
 • Maj 1991 uzyskała tytuł Ph.D. (Doctor of Philosophy) doktora nauk humanistycznych w Rutgers University w (USA) na podstawie rozprawy pt.: „Federico Tozzi medievale” napisanej pod kierunkiem prof. Franca Ferrucciego.
 • 1986-1990 – studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych: 1986-87 University of Eugene, Oregon, USA; 1987-1990 Rutgers University, NJ oraz praca jako Teacher’s Assistant.
 • 1980-1985 – studia italianistyczne, Katedra Italianistyki. Wydział Neofilologii UW ukończone z wyróżnieniem.