Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations.

Kulturowe Obrazy
Starzenia
z niepełnosprawnością/chorobą
Uniwersytet Warszawski, 1-2.12.2016
1 grudnia 2016
Neofilologia, U.W. ul. Dobra 55, s.1.007

 

 

9.00 Otwarcie i powitanie gości

9.30-10.00

Zbigniew Szawarski (UW, z.szawarski@uw.edu.pl), „Odejść z godnością”

10.00-10.20

Agnieszka Czyżak (UAM, agnieszkaczy@tlen.pl), „Domy starców jako kręgi piekielne – wizje starości w literaturze polskiej XX i XXI wieku”
10.20-10.40

Joanna Szymanowska (UW, jszymanowska@uw.edu.pl), „Rozmowy z umarłymi: zmysłowe doświadczanie starości w ostatnich utworach Iwaszkiewicza”

Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa

11.30-11.50

Marta Zambrzycka (UW, marta-zambrzycka@wp.pl) “Ciało stare jako metafora społeczna w pracy Serhija Bratkowa Słoik zupy

11.50-12.10

Katarzyna Smyczyńska (UKW Bydgoszcz, ks@ukw.edu.pl), „Starość uobecniona. Obrazy starości we współczesnej literaturze wizualnej”

12.10-12.30

Anna Szyndler (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, annaalex@interia.pl) „Dopóki śmierć nas nie rozłączy: dylematy i problemy opieki nad niepełnosprawnym współmałżonkiem na przykładzie Ingi i Waltera Jens”

12.30-12.50

Maria Gierlak (UMK, gierlak@umk.pl) “Obrazy demencji w najnowszej literaturze niemieckojęzycznej”

Dyskusja

13.30-15.00 Przerwa na obiad

15.00-15.20

Anna Radzewicz-Bork, (UG, centrum.kruk@gmail.com), „Starość w późnej poezji Czesława Miłosza”

15.20-15.40

Ryszard Wylecioł (U. Ś., ryszard.wyleciol@gmail.com), „Zderzenie pragnień z rzeczywistością. Różnice w językowym obrazie starości na podstawie przysłów polskich oraz reklam produktów dla osób w wieku geriatrycznym. Analiza kognitywna”

15.40-16.00

Marta Smykała (Uniw. Rzesz., smykala@intertele.pl), „Obraz starości w podręcznikach do nauki języka obcego dawniej i dziś”

Dyskusja

16.30-17.00 Przerwa

17.00-17.20

Agata Kotowska (Uniw. Rzeszowski, agata.kotowska@onet.eu ), Kulturowe reprezentacje starości w kontekście przemian społecznych – deprecjacja czy aprecjacja?

17.20-17.40

Małgorzata Marcysiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, malmarcysiak@o2.pl ), “W poszukiwaniu godnej starości. Miejsce człowieka starszego w kulturze powojennej”

 

Dyskusja i podsumowanie panelu

 

Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations
Panel italiano, 1 dicembre 2016
Neofilologia, Università di Varsavia,
via Dobra 55, 1.012

 

 

15.00-15.20

Silvia Acocella (Università degli Studi di Napoli „Federico II”, silvia.acocella@unina.it ), “Il volto del vecchio come emblema della degenerazione della fin de siècle

15.20-15.40

Katarzyna Misiewicz (UW, kamisie@gmail.com), „L’invecchiamento e la morte, la morte e la solitudine nelle opere di Susanna Tamaro”

15.40-16.00

Nadzieja Bąkowska (UW, nadzieja.bakowska@gmail.com ), “Tra comico, tragico e osceno. L’immagine grottesca dell’amore ad “una certa età”. La casa del sorriso di Marco Ferreri”

Dibattito

16.30-17.00 Przerwa

17.00-17.20

Julia Okolowicz (UW, touchtheair@gmail.com ) „Una vecchiaia reale e irreale: Troppi paradisi di Walter Siti”

17.20-17.40

Aneta Wielgosz (UW, aneta.agnieszka.wielgosz@gmail.com ) “L’invecchiamento, la storia e la malattia nel romanzo grafico unastoria di Gipi””

17.40-18.00

Tomasz Skocki (UW, tom.skocki@gmail.com ),”Il secolo dei Matusalemme. L’odissea dell’Ottocento da Le confessioni d’un italiano a Umberto Eco e Wit Szostak”

Dibattito e chiusura dei lavori

 

Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations
December 2, 2016
English language session
Neofilologia, Warsaw University,
Dobra st., 55, room 1.007

 

 

Keynote speakers:

9.00. Welcome

9.30-10.30.

Lucy Burke (Manchester Metropolitan University, l.burke@mmu.ac.uk) “Something’s missing? The ageing/disability/dementia complex”

10.30-11.30

Mark Schweda (Universitätsmedizin Göttingen, Mark.Schweda@medizin.uni-goettingen.de) “Changing conceptions of dementia: Theoretical and ethical aspects”

Discussion

12.00-12.30 Coffe break

 

Keynote speakers:

12.30-13.00

Katarzyna Broczek (Warszawski Uniwersytet Medyczny, kbroczek@gmail.com) „Successful aging, age-related disability and geriatric care in Poland”

13.00-13.45

Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski, p.w.lukow@uw.edu.pl) „What is aging? Some ethical challenges of long life”

Discussion

 14.15-15.20 Lunch break

 15.20-15.40

Esther Ramsay-Jones (Open University, esther.jones@open.ac.uk) “Tell Me What It’s Like to Be Here: Finding the Care in Home”

15.40-16.00

Hanna Serkowska (UW, hanna.serkowska@uw.edu.pl) “«I am in a concentration camp for the old»: care institutions in contemporary literature”

16.00-16.20

Olga Elsbach & Małgorzata Grzegorzewska (UW, o.wlodarczyk@gmail.com ) “Of dying men and fish. Eliot and Hughes on flesh and old age”

16.20-16.40

Emanuela Ettorre & Adrian Tait (University „G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, e.ettorre@unich.it;

spudtait@googlemail.com) “There ought to be a home for  them: Dickens, Gissing, and the Victorian Construction of Old Age as Disability”

Discussion

17.00-17.30 Coffee break

17.30-17.50

Claudia Stöckl (University of Graz; claudia.stoeckl@uni-graz.at; Karin Kicker-Frisinghelli & Ingrid Enge) “ Guidebooks on Age and Disability – Representations of ob-scene target Groups”

17.50-18.10

Anna Gaidash (Borys Grinchenko Kyiv University, a.haidash@kubg.edu.ua) “Representations of the dysfunctional body and mind of the ageing protagonist in Tracy Letts’ August: Osage County

18.10-18.30

Sylwia Makomaska (UW, smakomaska@uw.edu.pl) „How to discover the beauty of life in / against the disease? Musicology in the therapy for seniors with oncological diseases”.

 

Discussion and closing remarks

20.00 Conference Dinner