22.04.2009 – ŚRODA (dzień polski) / MERCREDI (journée polonaise)

 

845 Otwarcie polskiej części obrad

 

Przewodnicząca sesji: prof. Hanna Serkowska
900 Jakub Z. Lichański
(Uniwersytet
Warszawski)
Retoryka a/i dyskurs akademicki:
próba określenia wspólnych pól badawczych
930 Piotr Fąka
(Uniwersytet Łódzki)
Unikanie kontestacji poprzez konstrukcję wiarygodności:
porównanie dyskursu naukowego i pseudonaukowego
1000 Katarzyna Budzyńska
(UKSW, Warszawa)
Struktura i jakość kontrargumentacji

 

1030 Przerwa na kawę

 

Przewodnicząca sesji: prof. Hanna Serkowska
1100 Anna Pietryga
(Uniwersytet Opolski)
Przeszkody w formułowaniu krytyki. Rzecz o inercji intelektualnej.
1130 Dorota Brzozowska
(Uniwersytet Opolski)
Jak spierają się językoznawcy?
Dyskusje i polemiki na łamach „Języka Polskiego” (1998 – 2008)
1200 Agnieszka
Budzyńska-Daca
(Uniwersytet
Warszawski)
Argumentacja i emocje w sporach polonistów
1230 Elżbieta Wierzbicka
(Uniwersytet
Warszawski)
Charakterystyka językowa argumentacji erystycznej w sporach naukowych

 

1300 Przerwa na obiad

 

Przewodniczący sesji: prof. Jakub Z. Lichański
1430 Hanna Serkowska
(Uniwersytet
Warszawski)
Profesor recenzentem: język włoskiej polemiki literackiej
1500 Anna Zalewska
(UMCS, Lublin)
(Nie)porozumienia na temat przeszłości z perspektywy retoryki
1530 Agnieszka Kuś
(Uniwersytet
Warszawski)
„W obronie podstawowych zasad etyki zawodowej historyka”
– polemiki naukowe na łamach „Przeglądu Historycznego”

 

1600 Przerwa na kawę

 

Przewodnicząca sesji: dr hab. Anna Pietryga
1630 Edyta Bogusławska
(UMCS, Lublin)
Retoryka: ułatwienie czy przeszkoda w rozwiązywaniu sporu?
Casus archeologii.
1700 Anna Zalewska
(UMCS, Lublin)
Dorota Cyngot
(IAiE PAN, Warszawa)
Czy retoryka dyskursu między obiektywistami a konstruktywistami
umożliwia porozumienie?

 

1730 Zakończenie polskiej części obrad