Historia katedry

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego powstała w grudniu 1982 r. dzięki inicjatywie prof. Krzysztofa Żaboklickiego z Zakładu Filologii Włoskiej Instytutu Romanistyki. Początkowo była małą jednostką, stopniowo jednak zwiększała liczbę pracowników i studentów: w pierwszym okresie przyjęcia na studia miały miejsce co dwa lata; po wprowadzeniu studiów wieczorowych rekrutacja odbywała się naprzemiennie; poczynając od 1997r.Katedra przyjmuje co roku ok. 45 studentów na studia stacjonarne i tyleż na studia niestacjonarne (wieczorowe).

W Katedrze studiują również studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych MISH.
Katedra zatrudnia na stałe 20 pracowników (naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych) oraz licznych współpracowników prowadzących zajęcia specjalistyczne, lektoraty języków obcych oraz wykłady z zakresu szeroko pojętej kultury Włoch.