SHADOW – Peer to peer shadowing: A pilot project for foreign language and culture learning
Dodano: 12.10.2020

SHADOW – Peer to peer shadowing: A pilot project for foreign language and culture learning
Projekt edukacyjny w ramach Sojuszu 4EU+

W roku akademickim 2020/2021 w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizowany projekt edukacyjny w ramach Sojuszu 4EU+ (obszar flagowy nr 2 – Flagship 2 – „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”), zatytułowany SHADOW – Peer to peer shadowing: A pilot project for foreign language and culture learning. Pomysłodawczynią projektu jest Elena Landone (Uniwersytet w Mediolanie), a partnerami niwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet Sorboński (Francja) oraz Uniwersytet Warszawski. Kierowniczkami projektu na Uniwersytecie Warszawskim są Justyna Hanna Orzeł i Patrycja Stasiak.

Zapraszamy studentów studiów I stopnia do zgłaszania się do udziału w projekcie, prowadzonym z wykorzystaniem metody shadowing za pośrednictwem narzędzi komunikacji na odległość (wideo) na gruncie dydaktyki języka obcego. Za aktywny udział w projekcie student otrzyma 4 punkty ECTS oraz – po jego zakończeniu – będzie miał szansę na kilkudniowy wyjazd na Uniwersytet w Mediolanie. Liczba uczestników projektu z Uniwersytetu Warszawskiego: 4. W razie dużego zainteresowania, podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik rozmowy wstępnej.

19.X.2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się (w trybie zdalnym, Zoom) spotkanie dotyczące projektu, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Link do spotkania zostanie przekazany każdemu z osobna drogą e-mailową.

Więcej informacji, zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym:
justyna.hanna.orzel@uw.edu.pl
p.stasiak@uw.edu.pl

Shadow.pdf