Dni adaptacyjne
Dodano: 28.08.2018

Program dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów I stopnia

24.09.2018 poniedziałek godz. 15.00 s.121 ul. Oboźna 8 – Spotkanie z Z-cą Kierownika Katedry ds. Studenckich

24.09.2018 godz. 16.45 s. 121 ul. Oboźna 8 – szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta

 25.09.2018 r. wtorek - Przysposobienie biblioteczne

 Studia stacjonarne – Biblioteka ul. Oboźna 8 (parter)
Godz. 10.00  nazwiska od A do L
Godz. 10.45 nazwiska od  M do Z

Studia niestacjonarne – Biblioteka   ul. Oboźna 8 (parter)
Godz. 14.00 nazwiska od A do Z

Szkolenie biblioteczne BUW online WWW.buw.uw.edu.pl

Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku  zostanie uruchomiono od 25.09.2018 r.

Obecność w czasie dni adaptacyjnych jest obowiązkowa