Ankieta dotycząca przebiegu pandemii COVID’19
Dodano: 19.11.2020

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie drogą mailowa ( italianistyka.wn@uw.edu.pl ) informacji o
1. zakażeniu koronawirusem : data odebrania wyniku pozytywnego
2. przebywaniu na kwarantannie lub w samoizolacji ( daty : początek, koniec)

Zgodnie z ustaleniami między Ministerstwem Nauki i Edukacji a Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, każda uczelnia jest zobowiązana do wypełnienia ankiety dotyczącej przebiegu pandemii COVID’19, gdzie proszona jestem o podawanie liczby nowych zakażeń studentów w okresie sprawozdawczym oraz liczby studentów skierowanych na kwarantannę oraz przebywających w samoizolacji w okresie sprawozdawczym.

Kierownik Studiów